66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik

tytuł projektu: Szkolenia kreatywności jako narzędzie aktywizacji zawodowej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Piaseczno 05-500 Doradztwo Gospodarcze Marcin Kowalik Suma dof. – 49986 Suma dof. UE – 42488,1 gmina lelów , urząd do spraw cudzoziemców , transportowa , 1 sierpnia , ukraina obwody mapa , codziennie pewna siebie , specjalny zasiłek opiekuńczy 2020 […]

Read More »