65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

tytuł projektu: Szkolenia dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia województwa Lubuskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Zielona Góra 65-036 Województwo Lubuskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze Suma dof. – 226923,65 Suma dof. UE – 226923,65 bumper super 490 ec , zezwolenie na pracę typu a , gdzie zgłosić przemoc domową , mapa koronawirusa w […]

Read More »