68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

tytuł projektu: Szansa na sukces – kompleksowe wsparcie dla osób chcacych rozpocząć własną działalność gospodarczą Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Żagań 68-100 Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Suma dof. – 906585 Suma dof. UE – 770597,25 spis powzechny , irlandia azerbejdżan , gmina zbrosławice , pozamałżeńskie , ile może dorobić […]

Read More »