66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Stacja Koluszki”

tytuł projektu: Szansa na pracę – poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich gminy Koluszki Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Koluszki 95-040 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Stacja Koluszki” Suma dof. – 44300 Suma dof. UE – 37655 powszechny , ceny materiałów budowlanych prognozy , województwo pomorskie lockdown , powrót uczniów do szkół , krs […]

Read More »