69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Venos Studio Wenancjusz Ochmann

tytuł projektu: Szansa na nowy zawód dla kobiet z artystyczną pasją Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Zabrze 41-800 Venos Studio Wenancjusz Ochmann Suma dof. – 805832 Suma dof. UE – 684957,2 covid kwarantanna ile trwa , asertywny , deklaracja , amortyzator krzyżówka , praca księgowość rzeszów , komunikacja międzykulturowa prezentacja , umowa najmu […]

Read More »