66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Training Group Danuta Gorlewska

tytuł projektu: Szansa na jutro Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-668 Training Group Danuta Gorlewska Suma dof. – 395535 Suma dof. UE – 336204,75 urząd transportu kolejowego , numer na szczepienie , grecja koronawirus obostrzenia , lackowa szlaki , windsar 250 ec , świadczenia na dziecko , mammografia białystok , wypis z […]

Read More »