66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

tytuł projektu: Szansa dla Młodych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Ełk 19-300 Powiat Ełcki/Powiatowy Urząd Pracy w Ełku Suma dof. – 1850900,27 Suma dof. UE – 1573265,23 zgloszenie szczepienie , poniżej rozłożono na czynniki pierwsze pewne liczby jakie to liczby , nowe miasto wm , wsse olsztyn , katowice rynek , krs spółki […]

Read More »

68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Fundacja Rozwoju Naki i Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Szansa dla młodych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Poznań 60-601 Fundacja Rozwoju Naki i Przedsiębiorczości Suma dof. – 525286,57 Suma dof. UE – 446493,58 kto objął władzę w państwie polskim wkrótce po odzyskaniu niepodległości , izolacja l4 , 13 kwietnia dzien czego , wyłączne prawo na sprzedaż produktu krzyżówka , kubatura […]

Read More »