66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy PPHU AGROMIS BOGDAN MISZTAL

tytuł projektu: „Swojskie wyroby” szansą na aktywizację zawodową kobiet zamieszkałych we wsi Łukomie i Stopin Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie ROŚCISZEWO 09-204 PPHU AGROMIS BOGDAN MISZTAL Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 gmina kleczew , równina tucholska , sprawdzanie prawa jazdy , dominik hutnik , czeczenia powierzchnia , obliczanie paliwa […]

Read More »