69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku

tytuł projektu: Sukces kobiet – sukcesem Gdańska. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdańsk 80-830 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku Suma dof. – 468301,1 Suma dof. UE – 398055,94 elektroniczną karta dużej rodziny , polska – hiszpania 2021 , odnawialne źródła energii , test na covid w aptece , sympatia mężczyźni , heteroskedastyczność […]

Read More »