65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

tytuł projektu: Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-048 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Suma dof. – 510000 Suma dof. UE – 510000 rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem pdf , czy osoby do 26 roku życia muszą składać pit , iv lo częstochowa , 27 grudnia 2019 wolne […]

Read More »