65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Samorząd Województwa Mazowieckiego-Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

tytuł projektu: Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb zatrudnienia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 01-205 Samorząd Województwa Mazowieckiego-Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Suma dof. – 767924 Suma dof. UE – 767924 wniosek o dowod , krs ms gov pl , na diagramie przedstawiono informacje o wieku drzew , dz u 2022 poz […]

Read More »