66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat bytowski – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie

tytuł projektu: Strefa 30-latków Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Bytów 77-100 Powiat bytowski – Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Suma dof. – 99161,17 Suma dof. UE – 84286,99 kiedy wypłata dopłat do nawozów , objętość po angielsku , zdjecie na dowod osobisty , egzamin ośmioklasisty , nieudolne , wjazd do turcji covid 2022 […]

Read More »