66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tytuł projektu: „Strażak kierowca 3 ” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 85-808 Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Suma dof. – 48741,95 Suma dof. UE – 41430,66 urząd do spraw cudzoziemców , szczepienia obcokrajowców , tax office , do kiedy ważny bon turystyczny , ustawa o działalności […]

Read More »