66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

tytuł projektu: Strategia do sukcesu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Rybnik 44-200 Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Suma dof. – 30707640,67 Suma dof. UE – 26126994,57 ustawa nowy ład , aktualne ceny miodu na targowiskach , tekst główny , usystematyzować , wzor dowodu osobistego , testy covid lotnisko chopina , diecezja bydgoska zmiany […]

Read More »