66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat m. Bytom/Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu

tytuł projektu: STAŻ-POCZĄTEK KARIERY ZAWODOWEJ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Bytom 41-902 Powiat m. Bytom/Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu Suma dof. – 512644,62 Suma dof. UE – 435747,93 pocisk fosforowy , polski ład wnioski , impreza tekst , zapisy do szkoły średniej 2021 , periodyczne , prokuratura okręgowa w bydgoszczy , przeworsk , […]

Read More »