65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat M.Świętochłowice/Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach

tytuł projektu: Stawiamy na jakość II Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Świętochłowice 41-600 Powiat M.Świętochłowice/Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach Suma dof. – 171699,15 Suma dof. UE – 171699,15 wyszukiwarka aktów urodzenia , deklaracje gov pl , poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , dostawa szczepionek do polski , sport […]

Read More »