65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat chełmski/Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

tytuł projektu: Stawiamy na jakość – doskonalenie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Chełm 22-100 Powiat chełmski/Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Suma dof. – 425127,92 Suma dof. UE – 425127,93 accenture zarobki , rodzina nuklearna , trade in , who co to znaczy , obrona cywilna […]

Read More »