66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Centrum Samorządności i Regionalizmu

tytuł projektu: Start do pracy – rozwój karier zawodowych mieszkańców w wieku 45 + w powiatach regionu wielkopolskiego. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Łowicz 99-400 Centrum Samorządności i Regionalizmu Suma dof. – 177652,17 Suma dof. UE – 151004,34 obowiązek aplikacji kwarantanna , ron oczywistek , rejestracja dza , komunikacja werbalna i niewerbalna przykłady […]

Read More »