66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.

tytuł projektu: Średni Wiek – Wielkie Możliwości Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-045 Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. Suma dof. – 885430 Suma dof. UE – 752615,5 liczba zakażeń polska , potrzeba afiliacji , liczba zakazen na 100 tys mieszkancow , co to jest sad , angielskie cytaty , szkoły 10 stycznia […]

Read More »