69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi INVESTIN Sp. z o.o.

tytuł projektu: Społeczno-Zawodowy Program Inicjowania Lokalnej Kobiecej Aktywności „SZPILKA” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Warszawa 00-656 INVESTIN Sp. z o.o. Suma dof. – 65291,65 Suma dof. UE – 55497,9 marszałek województwa , koszt utrzymania pracownika 2022 , wolność definicja , urlop rodzicielski 2021 , licencja wspólnotowa dla kierowców pojazdów do 3 5 t […]

Read More »