69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie

tytuł projektu: Spawanie wg norm europejskich – przepis na nowe życie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Szczecin 70-965 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie Suma dof. – 598663,45 Suma dof. UE – 508863,93 co znaczy pog , bomba tallboy , pocovidowe zapalenie płuc , us bialogard , holandia po angielsku , jak sprawdzić […]

Read More »