66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Chrzanowski

tytuł projektu: Sołecki Klub Aktywności Zawodowej w gminie Libiąż Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Chrzanów 32-500 Powiat Chrzanowski Suma dof. – 48552,26 Suma dof. UE – 41269,42 wagi do bydła , kara za niepłacenie abonamentu rtv odwołanie , konferencja prasowa 9 luty , zmiany od 20 marca , bank statement po polsku , […]

Read More »