66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości

tytuł projektu: SMS – Szkolenie Miarą Sukcesu Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Małopolskie Kraków 30-837 Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości Suma dof. – 47428 Suma dof. UE – 40313,8 wyjazd na cypr , badania 40 plus , koronawirus 1 maj , dane do umowy o dzieło , minister schreiber łukasz , liczba zakażeń ministerstwo zdrowia […]

Read More »