66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

tytuł projektu: Śląski rynek pracy otwarty dla każdego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-507 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach Suma dof. – 1125155 Suma dof. UE – 956381,75 dojne krowy gwiazdy , poziom promieniowania polska , jak przygotować się do wojny , pit 2 wzór 2022 , skrzynia do przechowywania żywych […]

Read More »