66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy BD Center Paweł Walawender

tytuł projektu: SKUTECZNIE PRZECIW DŁUGOTRWAŁEMU BEZROBOCIU- Podniesienie efektywności wsparcia dla bezrobotnych długotrwale poprzez zapewnienie instytucjom rynku pracy dostępu do informacji. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Zaczernie 36-062 BD Center Paweł Walawender Suma dof. – 401120 Suma dof. UE – 340952 ludnosc ukrainy , agenda 2030 szczepienia , próbny egzamin ósmoklasisty 2022 — kiedy […]

Read More »