65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Świecki – Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

tytuł projektu: Skuteczni dla innych – 2014 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Świecie 86-100 Powiat Świecki – Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Suma dof. – 121890 Suma dof. UE – 121890 kiedy 14 emerytura 2021 , urząd skarbowy siedlce , sasin usa , co po urodzeniu dziecka 2022 , grafik zarobki , wykaz […]

Read More »