65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Świecki – Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu

tytuł projektu: Skuteczni dla innych – 2013 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Świecie 86-100 Powiat Świecki – Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Suma dof. – 121864,5 Suma dof. UE – 121864,5 dodatek oslonowy dla rodzin , gmina żarki , organy gminy , komórka definicja , koronawirus 11 czerwca 2021 , mieszkania lublin , […]

Read More »