65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Łęczyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej

tytuł projektu: Siła wiedzy 3 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Łęczna 21-010 Powiat Łęczyński/Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej Suma dof. – 63240 Suma dof. UE – 63240 gmina rytwiany , lisia gora , wymiana dowodu osobistego wniosek , globalizacja w gospodarce , dotacje dla samozatrudnionych , wyplaty doplat 2020 , wpoczta , nowe […]

Read More »