66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie

tytuł projektu: Rynek pracy otwarty dla wszystkich mieszkańców gminy Słupno. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Słupno 09-472 Gmina Słupno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie Suma dof. – 49945 Suma dof. UE – 42453,25 motywujące cytaty cytaty motywacyjne , do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie , test na covid do niemiec , komisją wojskowa […]

Read More »