66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Starachowicki/Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

tytuł projektu: Rynek pracy – ocean szans i możliwości. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Starachowice 27-200 Powiat Starachowicki/Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Suma dof. – 35040289,66 Suma dof. UE – 29821019,63 lakier do skory , msp , przyjazd do polski spoza strefy schengen , inflacja we francji , gov spis ludności 2021 , […]

Read More »