68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Gmina Łazy

tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorczości szansą na lepszy start i zmniejszenie bezrobocia w Zagłębiu. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Łazy 42-450 Gmina Łazy Suma dof. – 618563,1 Suma dof. UE – 525778,64 kosmik 360 sl , gmina szczecinek , kwarantanna dla chorych na covid , rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej , zdajmy to […]

Read More »