65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie

tytuł projektu: Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Hrubieszów 22-500 Powiat hrubieszowski/Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie Suma dof. – 177357,94 Suma dof. UE – 177357,94 jak sprawdzić który urząd pocztowy , orkan malik , i urząd skarbowy szczecin , czynniki uciążliwe , […]

Read More »