65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

tytuł projektu: Rozwój Kwalifikacji Kluczowych Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia z Województwa Pomorskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdańsk 80-834 Województwo Pomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Suma dof. – 504390,9 Suma dof. UE – 504390,9 karta praw dziecka , wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka , włocławek info , związki partnerskie […]

Read More »