65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Słupski – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

tytuł projektu: Rozwój i upowszechnienie usług rynku pracy kontynuacja. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Słupsk 76-200 Powiat Słupski – Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Suma dof. – 368537,34 Suma dof. UE – 368537,34 nfośigw mój prąd – wniosek pdf , najniższa krajowa 2022 rozporządzenie , profil zaufany nieaktywny , czy po szczepionce na […]

Read More »