66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Śląska Akademia Nauki i Rozwoju

tytuł projektu: Rozwijaj Horyzonty – program staży dla bezrobotnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Pszczyna 43-200 Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Suma dof. – 209698,07 Suma dof. UE – 178243,36 turcja czy trzeba paszport , abonament rtv jak sprawdzić zaległość online , roboty budowlane , gus wskaźnik waloryzacji emerytur , obostrzenia rozporządzenie , […]

Read More »