66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Miasto Sosnowiec/Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

tytuł projektu: Rozpocznij z głową karierę zawodową Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Sosnowiec 41-200 Miasto Sosnowiec/Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu Suma dof. – 820812,4 Suma dof. UE – 697690,54 metafora to , rejestracja szo , pracownik na kwarantannie , z norwegii do polski kwarantanna , honorowy dawca krwi 3 stopnia przywileje , cena […]

Read More »