66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Równe na rynku pracy- aktywizacja zawodowa kobiet Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Białystok 15-365 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 206272,96 Suma dof. UE – 175332,01 usa wyjazd , powszechny spis ludności telefon , polish news in english , cytaty henry ford , przetwarzaniem , swiadczenia dla uchodzcow yyyyy POKL.06.01.01-28-090/08-01 (5420000305) […]

Read More »