66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONALNA W OSTROŁĘCE

tytuł projektu: Rolnik zyskuje nowy zawód. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Ostrołęka 07-410 FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT RADA REGIONALNA W OSTROŁĘCE Suma dof. – 14981,67 Suma dof. UE – 12734,42 wymiana dowodu osobistego — koszt , geomaps , kultura wysokiego kontekstu , zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2021 — terminy , wjazd do […]

Read More »