69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi CTC Polska Sp. z o.o.

tytuł projektu: Re-Aktywacja II – kompleksowe wsparcie dla kobiet niepracujących w wieku 45+ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Warszawa 04-041 CTC Polska Sp. z o.o. Suma dof. – 566215 Suma dof. UE – 481282,75 polish pesel number , lobbysta kto to , stan apatii , największe miasta w polsce powierzchnia , mz.gov.pl , […]

Read More »