66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KATARZYNA KSIĄŻEK

tytuł projektu: Q lepszej jakości życia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Wrocław 53-514 ENTERPRISE INVESTMENT ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KATARZYNA KSIĄŻEK Suma dof. – 744383,08 Suma dof. UE – 632725,61 odpis z księgi wieczystej dla notariusza , czy hotele w czechach są otwarte , domownik ma wynik pozytywny , co to koszty uzyskania przychodu , […]

Read More »