66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Województwo Podlaskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

tytuł projektu: PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-354 Województwo Podlaskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Suma dof. – 1838000 Suma dof. UE – 1562300 ambasada polska w chinach , praca w słupsku , biecz 24 , piotrkow kujawski , oddział po […]

Read More »