66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Magia Kaszub Marzena Usarek

tytuł projektu: Purtk- pucka regionalna tradycja kulinarna szansą na aktywizację zawodową mieszkańców powiatu puckiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Pomorskie Gdynia 81-416 Magia Kaszub Marzena Usarek Suma dof. – 75650 Suma dof. UE – 64302,5 ryb , szczepimy się gov pl formularz , ikp gov pl , bayraktars tb2 , stopa bazowa , stary […]

Read More »