65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Miasto Łódź

tytuł projektu: Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie III Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Łódź 90-004 Miasto Łódź Suma dof. – 1036887,97 Suma dof. UE – 1036887,97 taozim , indie covid 19 , slopnice , zabijanie swini , odpis z księgi wieczystej dla notariusza , pelpin , dla kogo otwarte przedszkola rozporządzenie , jak […]

Read More »