66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego

tytuł projektu: Przez aktywność – lepsze jutro – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnej młodzieży z Elbląga i powiatu elbląskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Elbląg 82-300 Fundacja Elbląg – Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego Suma dof. – 179275,3 Suma dof. UE – 152384,01 umowa leasingu , 385 kc , kanada banki , państwa należące do unii […]

Read More »