66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołyński

tytuł projektu: „Przez aktywność do zatrudnienia” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Grodków 49-200 Usługi w Zakresie Edukacji Jan Żołyński Suma dof. – 395660,72 Suma dof. UE – 336311,61 ozarow , zapisanie dziecka na test covid , budezonid covid , renta rodzinna , arimr biała podlaska , wyjazd do uk , kiedy są wypłacane […]

Read More »