66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Prudnicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

tytuł projektu: Przerwać stagnację Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Prudnik 48-200 Powiat Prudnicki/ Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Suma dof. – 538780 Suma dof. UE – 457963 zwierzyniec warmiński , gmina bemowo , powrót do szkół kwiecień 2021 , brazylia ukraina , kancelaria prezesa rady ministrów , napój z chininą krzyżówka yyyyy POKL.06.01.01-16-041/11-02 […]

Read More »