66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości

tytuł projektu: PRZEŁAMAĆ BARIERY Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Końskie 27-200 Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Suma dof. – 422147,99 Suma dof. UE – 358825,79 nowe obostrzenia grudzień , świadczenie na dziecko 2022 , legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego , 5000 zolnierzy , polacy na zimowych igrzyskach olimpijskich , watszawa , zmiana kierunku ruchu krzyżówka […]

Read More »