66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYSZKOWIE

tytuł projektu: Przełam barierę wieku – aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Wyszków 07-200 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WYSZKOWIE Suma dof. – 100221,06 Suma dof. UE – 85187,9 prawo wodne 2021 , zaufanie , co to znaczy itd , praca w gospodarstwie rolnym mazowieckie , aktualności […]

Read More »