69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

tytuł projektu: Przedsiębiorczość Kobiet Szansą Na Przyszłość Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Suma dof. – 296167,9 Suma dof. UE – 251742,72 koronawirus w polsce 26 kwietnia , zwolnienie lekarskie po niemiecku , globalizacja technologiczna , konferencja prasowa 11.01 , fundacja definicja […]

Read More »