69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

tytuł projektu: Przedsiębiorcze Perspektywy Zawodowe Kobiet Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Ostrowiec Świętokrzyski 27-400 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. Suma dof. – 226477,55 Suma dof. UE – 192505,92 kiedy wyplata 13 emerytury , sarnowo , wizja przedsiębiorstwa , aplikacja pulmocare , public relations przykłady , badanie covid , pup rejestracja […]

Read More »